Ημερομηνίες, εξέταστρα και εκπτώσεις

Στην Ελλάδα, οι εξετάσεις για την απόκτηση των Διπλωμάτων DELE θα διεξάγονται πέντε φορές το χρόνο, τον Απρίλιο, το Μάιο, τον Ιούλιο, τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο.

Η εγγραφή στις εξετάσεις θα πρέπει να γίνει κατά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί για κάθε εξεταστική.


Απρίλιος 2020

Δεν θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα γιατί η ημερομηνία των εξετάσεων συμπίπτει με την Μ. Παρασκευή του Ορθόδοξου Πάσχα. 

Μάιος 2020

Επίπεδα: A1 escolar και A2/B1 escolar
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Περίοδος εγγραφών: 13 Νοεμβρίου 2019 - 18 Μαρτίου 2020
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 15 Μαΐου

Επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα
Περίοδος εγγραφών: 13 Νοεμβρίου 2019 - 18 Μαρτίου 2020
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Σάββατο 16 Μαΐου 

Ιούλιος 2020

Επίπεδα: A2, B1, B2, C1
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα.
Περίοδος εγγραφών: 13 Νοεμβρίου 2019 - 13 Μαΐου 2020
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 10 Ιουλίου 

Οκτώβριος 2020

Επίπεδα: A2, B1, B2
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα.
Περίοδος εγγραφών: 13 Νοεμβρίου 2019 - 05 Αυγούστου 2020
*(από 03/08 το Κέντρο θα είναι κλείστο λόγω διακοπών. Εγγραφές μόνο στο CLIC ATENAS)
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 

Νοέμβριος 2020

Επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Περίοδος εγγραφών: 13 Νοεμβρίου 2019 - 07 Οκτωβρίου 2020
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Σάββατο 14 Νοεμβρίου


Σημαντικό:
Η ημερομηνία κάθε εξεταστικής αφορά την ημέρα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων.

Οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται πάντα στο ίδιο εξεταστικό κέντρο (πόλη).

Οι ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα δεν αλλάζουν. Εάν κάποιος υποψήφιος έχει κάποιο κώλυμα πρέπει να το γνωστοποιήσει κατά την εγγραφή του αποστέλλοντας e-mail στα: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ή Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Ενημέρωση: Οι γραπτές εξετάσεις για όλα τα επίπεδα ξεκινούν στις 09.00. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο στις 08.30. Δείτε στο ατομικό σας πρόγραμμα τον τόπο διεξαγωγής τον γραπτών και προφορικών σας εξετάσεων.
 


Η εγγραφή γίνεται

1. Mέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας (CLIC Atenas) με έκπτωση 15% εφόσον η on line εγγραφή γίνει μία εβδομάδα πριν τη λήξη των εγγραφών, (βλ. πίνακα):

Τιμές 2020

DIPLOMA DELE

Αρχική τιμή χωρίς έκπτωση

Καταληκτική ημερομηνία έκπτωσης

Τιμή με έκπτωση (μόνο σε on line εγγραφές)

Μάιος Ιούλιος Οκτώβριος Νοέμβριος
A1 75€ 63,75€ Τετάρτη 11/03/2020 Τετάρτη 06/05/2020 Τετάρτη 29/07/2020 Τετάρτη 30/09/2020
A1 Escolar 75€ 63,75€
A2 85€ 72,25€
A2/B1 Escolar 110€ 93,50€
B1 110€ 93,50€
B2 125€ 106,25€
C1 140€ 119€
C2 145€ 123,25€


Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής (εισαγωγή των στοιχείων και πληρωμή με κάρτα), ο υποψήφιος θα λάβει την απόδειξη εγγραφής στο e-mail του.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, επισκεφτείτε τη σελίδα Βοήθεια της πλατφόρμας CLIC Atenas.

2. Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, στη Γραμματεία του Instituto Cervantes εντός του ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού, και χωρίς έκπτωση.

Σε περίπτωση αδυναμίας επιλογής ενός από τους παραπάνω τρόπους, επικοινωνείστε με τη Γραμματεία μέσω e-mail στο: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Ομαδικές εγγραφές (ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων: 10). Επικοινωνείστε με τη Γραμματεία μέσω e-mail στο: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Επιστροφές λόγω ματαίωσης / ακύρωσης συμμετοχής:

  • Για κάθε υποψήφιο ισχύουν ξεχωριστές προθεσμίες ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής του υποψηφίου.
  • Μέχρι και 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής, θα γίνεται επιστροφή του 100% του ποσού των εξετάστρων.

 

Πηγή: https://atenas.cervantes.es/gr/diplomas_spanish/prices_dele.htm

____________________________________

Plazos, precios, descuentos y devoluciones

En Grecia, los exámenes para la obtención del DELE se celebran cinco veces al año, en abril, mayo, julio, octubre y noviembre. La inscripción para las pruebas debe realizarse dentro de los plazos establecidos para cada convocatoria.


Abril 2020

La convocatoria de abril 2020 no se celebrará debido a que la fecha del escrito coincide con el viernes Santo de la Pascua Ortodoxa.

Mayo 2020

Niveles: A1 escolar, A2/B1 escolar.
Centro de examen: Atenas, Salónica.
Plazo de inscripción: del 13 de noviembre 2019 hasta el 18 de marzo 2020
Fecha pruebas escritas: viernes 15 de mayo

Niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2
Centro de examen: Atenas, Salónica, Patras, Larisa
Plazo de inscripción: del 13 de noviembre 2019 hasta el 18 de marzo 2020
Fecha pruebas escritas: sábado 16 de mayo

Julio 2020

Niveles: A2, B1, B2, C1
Centro de examen: Atenas
Plazo de inscripción: del 13 de noviembre de 2019 al 13 de mayo de 2020
Fecha pruebas escritas: viernes 10 de julio

Octubre 2020

Niveles: A2, B1 y B2
Centro de examen: Atenas
Plazo de inscripción: del 13 de noviembre de 2019 al 05 de agosto de 2020 *(a partir del 03/08  el Centro permanecerá cerrado por vacaciones. Matriculas solamente en CLIC ATENAS)
Fecha pruebas escritas: viernes 2 de octubre

Noviembre 2020

Niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Centro de examen: Atenas, Salónica
Plazo de inscripción: del 13 de noviembre de 2019 al 07 de octubre de 2020
Fecha pruebas escritas: sábado 14 de noviembre


Importante: Las pruebas escritas de todos los niveles empiezan a las 09.00 h. Los candidatos tienen que acudir a su centro de examen a las 8.30 h. Por favor, revisa el programa personal, para comprobar dónde tienen lugar las pruebas escritas y orales. La fecha de cada convocatoria se refiere a la fecha de las pruebas escritas.

Las fechas son invariables, por lo que si tienes alguna indisponibilidad, te agradecemos que nos la comuniques enviando un correo cuando haga la matrícula a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y/o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
El examen escrito y el examen oral se celebran siempre en el mismo centro (ciudad) de examen.


Inscripciones

Procedimiento de inscripción a través de nuestra plataforma en línea

La inscripción se realiza

1. A través de nuestra tienda electrónica CLIC Atenas. (con descuento promocional del 15 % siempre y cuando la inscripción se haga una semana antes de la fecha final de la matrícula. Vea tabla).

Precios 2020

DIPLOMA DELE Precio inicial sin descuento Fecha limite del descuento
Precio con descuento (sólo para las matrículas en línea) mayo julio octubre noviembre
A1 75€ 63,75€ miércoles 11/03/2020 miércoles 06/05/2020 miércoles 29/07/2020 miércoles 30/09/2020
A1 Escolar 75€ 63,75€
A2 85€ 72,25€
A2/B1 Escolar 110€ 93,50€
B1 110€ 93,50€
B2 125€ 106,25€
C1 140€ 119€
C2 145€ 123,25€

Una vez realizados todos los trámites (introducción de datos y pago con tarjeta), el candidato recibirá en su correo electrónico el resguardo de su inscripción.
Para dudas y aclaraciones sobre el funcionamiento de nuestra tienda electrónica, consulta la página de ayuda de nuestra tienda electrónica (CLIC Atenas).

2. Con tarjeta de débito o crédito, en la Secretaría del Instituto Cervantes durante el horario de atención al público y sin descuento.

En cualquier otro caso, ponte en contacto con Secretaria enviando un e-mail a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

- Inscripciones en grupo (número mínimo de candidatos: 10). Ponte en contacto con Secretaria enviando un e-mail a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 


Renuncias/devoluciones/ bajas:

Las fechas varían según la fecha de inscripción de cada candidato.

El candidato tiene derecho a la devolución del 100% del importe ingresado si lo solicita en los 14 días naturales posteriores a la fecha de su inscripción.

Fuente: https://atenas.cervantes.es/es/diplomas_espanol/precios.htm

Suscribe tu email para recibir todas las noticias de ASPE

 

ASPE @ Facebook Follow @aspegr

Login Form

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com